Jason Dorsey

Jason Dorsey

Įvertintas geriausiu „Gen Z & Millennial“ pranešėju, mokslininkas

Džeisonas Dorsėjus – Kartų kinetikos centro prezidentas. Šis centras atlieka tyrimus, šviečia ir konsultuoja lyderius iš viso pasaulio, bandydamas atskirti mitus apie įvairias kartas nuo tiesos. Jo komanda padeda pasaulinio masto įmonėms pasiekti skirtingų kartų atstovus, pakėlė jų darbuotojų išsaugojimo lygį bei išaugino klientų skaičių. Džeisonas Dorsėjus laikomas geriausiu pranešėju ir kartų mokslininku, „Adweek“ pavadintas „tyrimų guru“. Dorsėjus aiškindamas skirtingų kartų elgesį remiasi originaliais, duomenimis pagrįstais tyrimais.