Rėmimas

Rėmimas

MIELI MŪSŲ MISIJOS PALAIKYTOJAI, MALONIAI PRAŠOME SKIRTI PLK 2 PROCENTUS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO.

Kiekvienas gyventojas iki 2020 m. liepos 1 d. prašymą gali užpildyti ir pateikti asmeniškai Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jums reikės atlikti šiuos veiksmus:

1. Internete prisijungti prie VMI deklaravimo sistemos adresu: http://deklaravimas.vmi.lt
2. Atsidariusiame lange pasirinkite savo banką ir prisijunkite.
3. Atsidariusiame lange spauskite „VMI deklaracijos – Prisijungti“
4. Atsidariusiame EDS lange pasitikrinkite savo kontaktinius duomenis ir spauskite „Pildyti formą – Prašymas skirti paramą“.
5. Atsidariusiame EDS lange susiraskite formą pildymui FR0512 v.4 ir spauskite mėlyno gaublio ikoną (forma elektroniniam pildymui).
6. Atsidariusioje formoje FR0512 v.4 pildykite šiuos laukelius:
• 5 laukelis „Mokestinis laikotarpis“ (pažymėkite 2019 m.);
• 6S laukelis (jį pažymėkite varnele);
• E1 laukelio „Gavėjo tipas“ pirmoje eilutėje pasirinkite skaičių 2 – paramos gavėjas;
• E2 laukelyje įrašykite įmonės kodą 305106380;
• E4 laukelyje „Mokesčio dalies dydis“ įrašykite skaičius 1.20;
• E5 laukelyje galite pažymėti metus, už kuriuos 2 procentų mokestį skirsite ateityje;
7. Viršuje, įrankių juostoje, paspauskite raudoną šauktuką „Klaidų tikrinimas“. Taip bus patikrinta, ar nepadarėte klaidų. Jei padarėte – ištaisykite.
8. Viršuje, įrankių juostoje, paspauskite žalią varnelę „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.
9. Patvirtinimas jums bus atsiųstas e-paštu.

Svarbu pažymėti, kad įgyvendinant mokesčių reformą, nuo šių metų 1,289 karto padidintas „ant popieriaus” gaunamas darbo užmokestis bei atnaujinti GPM tarifai, todėl pasikeitė ir procentinės paramai skiriamos pajamų mokesčio dalys. Nuo 2020 m. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc.pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijoms – iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą!

Taip pat nuolat yra reikalingos įvairios rėmimo galimybės konferencijoje Lietuvoje – finansais, paslaugomis, produktais.
Norite prisidėti? Susisiekime: kristina.mareckiene@lyderiams.lt, 8 621 24443.

Kiekvienais metais Pasaulinės lyderystės tinklo organizatoriai prašo visų ekonomiškai išsivysčiusių šalių, kuriose vyksta ši konferencija, dalyvių paremti galimybę suorganizuoti tokius lyderių mokymus besivystančiose šalyse. Silpnesio ekonominio išsivystymo šalių gyventojai be mūsų paramos nėra pajėgūs surengti tokio masto renginio. 

Tad mes nuolankiai prašome Jus, kad remdamiesi tiek savo protu, tiek širdimi prisidėtumėte prie lyderystės sklaidos pasaulyje, bei PLK mokymų Lietuvoje plėtros per visus metus.Paremti/Donate