fbpx

Duomenų naudojimo politika

Duomenų naudojimo politika

Čia pateikiama informacija užtikrina tinkamą ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų įgyvendinimą, taip pat užtikrina, kad esami ir buvę Pasaulinės lyderystės konferencijos (toliau PLK) dalyviai bei savanoriai žinotų, kokius jų asmens duomenis renka ir tvarko PLK, kam jie yra perduodami, kokiais tikslais tie duomenys yra tvarkomi bei kitą reikšmingą su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją.

Tvarkomi asmens duomenys. PLK tvarko jūsų identifikacinius, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, amžius, miestas kuriame gyvenate). Finansinius duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, banko sąskaitos numeris).

Duomenų tvarkymo tikslas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų pateiktas elektroninio pašto adresas naudojamas naujienlaiškiams (informacijai apie PLK bilietų įsigijimą ir kitą aktualią su konferencija susijusią informaciją) siųsti. PLK taip pat gali rinki statistinius duomenis apie naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų elgesį, pavyzdžiui, ar buvo atidarytas elektroninis laiškas su naujienlaiškiu, kokios nuorodos buvo paspaustos, kokiu įrenginiu naudotasi ir kokios jo techninės savybės. PLK tai daro sekdama registruojamą informaciją apie naujienlaiškių prenumeratorių prieigą prie lyderiams.ltl svetainės arba slapukų (angl. cookies) pagalba (jei tam buvo gautas sutikimas). Savanorių pateikti duomenys naudojami PLK savanoriško darbo organizavimui (kontaktavimui, suskirstymui į grupes, informavimui bei tarpusavio bendravimui apie paruošiamųjų darbų eigą). Dalyvių tvarkomi finansiniai duomenys yra susiję su registracija ir bilietų įsigijimu į PLK internetinėje svetainėje www.lyderiams.lt
Be to, asmeniniai duomeniys (vardas, pavardė, el. pašto adresas) yra naudojamas su tikslu gauti dalyvavimo konferencijoje patvirtinimo sertifikatą.

Duomenų tvarkymo pagrindas. Asmenų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Duomenų perdavimas. Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti kitoms grupėms įmonių, jei tokių būtų; PLK pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų asmens duomenų konfidencialumą; tretiesiems asmenims, jei tai daryti PLK privalėtų pagal galiojančius teisės aktus; tretiesiems asmenims, jei PLK būtų reorganizuojama ar restruktūrizuojama, kurie įsipareigotų perduotus asmens duomenis tvarkyti tik tais tikslais, kuriems jie būtų surinkti.

Teisės. Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, prašyti ištaisyti, patikslinti ar ištrinti tvarkomus jų asmens duomenis, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat visas kitas duomenų subjektų teises, įtvirtintas ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus po to, kai buvo atšauktas sutikimas, nustota siųsti naujienlaiškiai ar pasinaudota duomenų subjekto teise būti pamirštam (ištrinti asmens duomenis).

Slapukai. Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Tai daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą “Prisiminti mane”, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėte, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Įeinant į puslapį sukuriamas slapukas PHPSESSID, kuris yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis išsaugomas iki interneto svetainės lango uždarymo.

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Be būtinųjų slapukų dar yra išsaugomi Google Analytics slapukai. Šie slapukai išsaugomi įeinant į puslapį. Jie naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“.

Puslapyje saugomi šie Google Analytics slapukai:

  • __utma – saugomas 2 metus;
  • __utmb – saugomas 30 minučių;
  • __utmc – saugomas iki interneto svetainės lango uždarymo;
  • __utmz – saugomas iki 6 mėnesių;
  • _ga – saugomas iki 2 metų;
  • _gid – saugomas 24 valandas.

Atsisakymas. Naujienlaiškius užsiprenumeravę asmenys gali bet kada atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių, paspausdami kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią „ATSISAKYTI“ nuorodą arba informuodami apie tai PLK elektroniniu paštu informacija@lyderiams.lt.

Duomenų valdytojas. VšĮ Lyderiams LT, juridinio asmens kodas 305106380, adresas Smilčių g. 5, Klaipėda, tel. nr. +370 647 31943, elektroninis paštas informacija@lyderiams.lt;