Emilija Sakadolskienė

Pedagogė, chorvedė ir muzikologė

Baigusi muzikos pedagogikos bei edukologijos studijas JAV ir prieš 15 metų atsikrausčiusi į Lietuvą, dabar rengia mokytojus ir konsultuoja įvairiais švietimo klausimais.  Šiuo metu dėsto VDU Muzikos akademijoje bei VU Filosofijos fakultete, dalyvauja projektuose „Lyderių laikas”, „Renkuosi mokytis”, ugdymo programų atnaujinime ir yra Lietuvos Švietimo tarybos narė. „Manau, kad vaikų ugdymas yra viena svarbiausių viešojo gyvenimo sričių, tačiau Lietuvoje tam neskiriama nei pakankamai biudžeto lėšų, nei žiūrima į pedagogo profesiją, kaip svarbią, prestižinę ar išskirtinę. Kai darbas yra pašaukimas, kai jį traktuoji, kaip tarnystę, tuomet ir motyvacija atsiranda”.