Susanna Karosas
Dėstytoja, "Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos" atstovė Klaipėdos regionui

LCC tarptautinio universiteto dėstytoja, mokanti retorikos ir komunikacijos, akademinio
rašymo, įvado į literatūros teoriją. Aktyviai dalyvauja savanorystės ir misijinėse veiklose, nes
tiki filantropijos galia. Augina penkis vaikus. Šiais metais drauge su dukrele Iva susitiko su
2500 vaikų iš įvairių Klaipėdos mokyklų, kuriems pasakojo apie Dauno sindromu sergančius
žmones. Rašo blogą apie savo šeimą bei patyrimus auginant neįgalų vaiką.