Sigitas Žvirblis

Medicininės paskirties gamintojos UAB „Intersurgical“ vadovas

Visame pasaulyje puikiai žinomos medicininės paskirties gamintojos UAB
„Intersurgical“, įsikūrusios Lietuvos provincijoje, vadovas. Jis ne tik
savo įmonėje sukūrė per tūkstantį darbo vietų, parengė specialistų, daug
dėmesio skiria darbuotojų socialinėms reikmėms, bet ir savo labdaringa
veikla daug nuveikė visos Švenčionių bendruomenės labui.
2006 m. suteiktas Švenčionių rajono garbės piliečio vardas.
2009 m. žurnalo „Veidas“ organizuojamuose rinkimuose išrinktas „Metų
vadovu 2009”. 2016 m. jo valdoma įmonė išrinkta „Metų eksportuotoja“, o
2017 m. S. Žvirblis nominuotas „Metų CEO“ titului “Verslo Žinių”
rengiamuose „Lietuvos verslo lyderių apdovanojimuose“.