Miša Jakobas
Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos direktorius

Šiandien valstybinėje žydų Š. Aleichemo gimnazijoje mokosi per puspenkto šimto vaikų: žydų, karaimų, armėnų, lietuvių, lenkų, rusų, kitų tautybių, kai tuo tarpu 1991 m., kuomet šiai gimnazijai pradėjo vadovauti matematikas M. Jakobas čia tesimokė keliolika mokinių.
Už nupelnus mūsų šalies švietimui M. Jakobas apdovanotas daugybe apdovanojimų: 2004 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas įteikė Garbės sidabro ženklą „UŽ NUOPELNUS“; Švietimo ir mokslo ministerija “Švietimo garbės ženklą”.
2005 m. Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo p. M. Jakobą ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi.
Prieš ketverius metus, 2014 m., M. Jakobas už aktyvią pedagoginę veiklą ir nuopelnus Lietuvos žydų bendruomenei ugdant jaunąją kartą apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“.
O prieš trejus metus 2015 m. – už nuopelnus sostinės švietimui M. Jakobas apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle.