Kristina Mockevičienė
Pedagogė, VšĮ "Vaiko raida" vadovė

Klaipėdos “Medeinės” mokyklos mokytoja – spec. pedagogė, dirbanti su specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčiais  mokiniais. Daug dėmesio skiria neįgaliųjų socialinei reabilitacijai,
integracijos problemoms. Yra socialinės iniciatyvos #matautave bendraautorė.