Danielle Strickland

Pastorė, knygų autorė, kovotoja už teisingumą

Danielle Strickland yra dirbusi ganytoja ne vienoje bažnyčioje. Ji įsteigė daug apmokymo centrų, mokyklų ir padalinių visame pasaulyje, 22 metus tarnavo „Išganymo Armijos” (evangelizacinės organizacijos susocialinės pagalbos pakraipa) karininke. Šiandien D. Strickland – „Stop The Traffik” organizacijos, siekiančios užkirsti kelią prekybai žmonėmis, ambasadorė. D. Strickland tiki žmonių įgalinimu keisti savo artimiausią aplinką, plečiant įtaką ir ilgainiui keičiant viso pasaulio veidą. Moteris yra „Infinitum” (tokio gyvenimo būdo) sumanytoja, taip pat „Brave Global” (judėjimas, padedantis sunkiose situacijose atsidūrusioms mergaitėms) ir „Amplify Peace” (moterų, taikdarystės skatintojų judėjimas) bendrasteigėja. D. Strickland yra kelių knygų autorė. Naujausia jos knyga – „Zombių evangelija” („The Zombie Gospel”) – gvildena dvasines šių laikų problemas.