Pranešėjai

2019 metų pranešėjai Pasaulinėje lyderystės konferencijoje Čikagoje*

*Detalų Pasaulinės lyderystės konferencijos Lietuvoje pranešėjų sąrašą skelbsime rugsėjį